Et elektrisk juleevangelium

Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra Olje og Energidepartementet om at alle Norges strømkunder skulle innskrives i Nord Pool, og bli en del av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Den første innskrivning ble holdt i julen 2001 mens Kjell Magne Bondevik (KrF) var landshøvding i Norge. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sitt e-verk.

En snekker som het Josef, dro også av gårde sammen med Maria. Hun var høygravid – selv om de bare var forlovet. Men da de kom fram til e-verket og skulle betale den første strømregningen, var prisen blitt så høy at de ikke hadde råd til å ta inn på hotell. Isteden fikk de husrom i en stall der deres første barn ble født i en krybbe. Han fikk navnet Jesus.

Ute på markedet i nærheten, var det noen gjetere som holdt nattevakt over verdiene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel: Hvor kommer all denne elektrisiteten fra? Og hvem betaler strømregningen? Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født en ny børs der dere kan bli enda rikere på høye strømpriser ved å handle med el-derivater

Og dette skal dere ha til tegn: Hver gang dere finner et lite barn eller en fattig familie i en stall eller på gata, så kan dere være sikre på at strømprisene er i ferd med å gå til himmels. Der møtes også en himmelsk hærskare av politikere som lovpriser Gud for at de har så mange privilegier, at de aldri behøver å tenke på hva det koster å tenne et lys eller å holde stua varm.

Etter at gjeterne hadde sjekket stallen og funnet ut at engelen hadde rett, dro de tilbake og spredte informasjonen utover markedet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Særlig over hvordan dette kunne bli en glede for hele folket.

Publisert første gang i Klassekampen, desember 2021.