Foredrag, seminarer og kurs

Lagarbeid og ledelse

Det menneskelige samspill

Motivasjon og mestring under ekstreme forhold

Om å sette seg tydelige mål og hvordan vi kan få alle på laget til å samarbeide for å nå dem.

Krisehåndtering

«Det hender ikke oss…»

Om hvordan kritiske hendelser utvikler seg til kriser, og hvordan de kan forebygges, håndteres og kommuniseres. Kan også kombineres med realistiske øvelser av forskjellig vanskelighetsgrad.

Mediehåndtering

«Hjelp – nå ringer en journalist!»

Om hvordan du kan planlegge og håndtere medier på en trygg måte – selv når «det brenner», og om hvordan du kan få medieomtale når du selv ønsker det.

Presentasjonsteknikk

«Dans meg gjennom tre kvarter…»

Om hvordan du bygger opp fengende presentasjoner med PowerPoint og andre virkemidler, og framfører dine budskap på en måte som gjør at folk må lytte til det du forteller.

Skriveteknikk

Lær å skrive med sansene

For deg som vil skrive enda mer levende, enten du er akademiker, blogger eller går med en vordende forfatter i magen.

Naturvern

Drømmen om marka

Om hvordan Oslomarka og andre naturperler i Norge ble vernet av fremsynte mennesker.