Rådgivning

Strategiarbeid

For dere som trenger tydelige mål og prosesser, og vil forplikte alle til å nå dem gjennom helt konkrete handlinger.

Ledelse

For deg som er leder, og trenger en erfaren og uavhengig diskusjonspartner.

Service og samhandling

For dere som vil øke bevisstheten om egen og andres atferd overfor kunder og kolleger, og bli bedre til å samhandle både internt og eksternt.

Mediekontakt

For dere som trenger en uavhengig rådgiver som kan bidra til å heve presisjonsnivået på intern og ekstern kommunikasjon.

Krisehåndtering

For dere som trenger en rådgiver som «har vært ute en vinternatt før», og som kan lose dere trygt gjennom den mest kritiske fasen av en uønsket hendelse.