Artikler

Tordenskiolds soldater

Først ble det alminnelige politiarbeidet med synlig politi i gatene og på andre offentlige steder, omgjort til såkalt ”problemorientert politiarbeid”. Det innebar at politiet skulle konsentrere innsatsen mot potensielt kriminelle miljøer, i stedet for å bevege seg og skape trygghet blant folk flest.

les mer

Når tankene for(t)vitrer

Den tyske dikteren Rainer Maria Rilke forteller i sine barndomsminner «Malte Laurids Brigges opptegnelser» (1910) om en mann som plutselig oppdager at han statistisk sett bare har tretti år igjen å leve. Det synes han er lite.

les mer

Led oss inn i fristelse

Curling-lederne feier ikke for medarbeiderne sine, men for enkleste og beste vei til målet. Kondom-lederne er utålmodige, og går for fort fram.

les mer

Velferdstatens grunnlag

Sammenhengen mellom ansvar og rettigheter synes å ha gått tapt. Det bør Hanne Bjurstrøm gjøre noe med når hun vil gjenåpne arbeidslivet for de mange som er falt utenfor.

les mer

Kjære Jarle Trå!

Nå har vi jo hatt en oppklarerende samtale på telefon. Det gjorde godt. Selv med all min medieerfaring på begge sider av mikrofonen, er det ikke til å unngå at man får en følelse av å bli virvlet inn i en mediestorm der det er vanskelig å bevare regien på det man faktisk tenker, mener og sier.

les mer

De farlige fjellene

Nok en gang blåses det liv i den gamle debatten om det er forsvarlig å drive og stimulere risikosport. Den startet med de første klatreulykkene i Trollveggen på 1970-tallet

les mer

Til topps på en OL-løgn

Denne uken startet den olympiske fakkelstafetten som blant annet skal bringe den olympiske ild til toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest (8848 meter).

les mer

Det farlige toppleder syndromet

Bevisstheten om egen betydning, både faktisk og symbolsk, er de såkalte toppledernes farligste felle. Å trone alene på toppen, som alt for mange enkeltpersoner fortsatt gjør i store virksomheter, fører nesten uten unntak til overdreven tro på egen storhet og usårbarhet.

les mer