Artikler

Verdens farligste arbeidsplass

Det kalde støvet fra det dødelige snøskredet på Mount Everest har lagt seg over oss alle. Vi kan ikke føle annet enn sorg, smerte og medfølelse med familiene til de modige unge mennene som ga sine liv for – ja, unnskyld meg, men: for hva?

les mer

Den farlige taushetsplikten

«Å prøve å endre bestemmelsene om taushetsplikt er som å endre tyngdekraften», sa en fremtredende etatsleder da jeg for en tid siden stilte spørsmål om hvorfor det ikke finnes et felles lovverk for taushetsplikt for alle som har med barn og andre sårbare mennesker å gjøre.

les mer

Ansvar og skyld

Som mennesker må vi selv ta hovedansvaret for våre gjerninger og misgjerninger. Men har vi ikke også et ansvar for å hjelpe hverandre med å utøve dette ansvaret? Både i Øygard-saken og Christoffer-saken var dette medansvaret fraværende.

les mer

Forbrytelse og straff

I den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskijs berømte roman Forbrytelse og straff fra 1866 dreper hovedpersonen Rodion Raskolnikov en pantelånerske og hennes søster med øks. Den groteske handlingen blir tilsynelatende begått i ren desperasjon fordi han er sulten, blakk og fortvilet.

les mer

Til topps i tøfler

”Akela. Vi vil gjøre. Vårt beste”, ropte vi småguttene i kor mens vi satt på huk i en halvsirkel i et rom i Speiderhuset i Skien, og spisset to fingre på hver side av hodet som ørene på ulvunger. ”Gibb gibb gibb”, sa ulvemor Akela, og vi svarte ”Gobb gobb gobb”.

les mer

Tordenskiolds soldater

Først ble det alminnelige politiarbeidet med synlig politi i gatene og på andre offentlige steder, omgjort til såkalt ”problemorientert politiarbeid”. Det innebar at politiet skulle konsentrere innsatsen mot potensielt kriminelle miljøer, i stedet for å bevege seg og skape trygghet blant folk flest.

les mer

Når tankene for(t)vitrer

Den tyske dikteren Rainer Maria Rilke forteller i sine barndomsminner «Malte Laurids Brigges opptegnelser» (1910) om en mann som plutselig oppdager at han statistisk sett bare har tretti år igjen å leve. Det synes han er lite.

les mer

Velferdstatens grunnlag

Sammenhengen mellom ansvar og rettigheter synes å ha gått tapt. Det bør Hanne Bjurstrøm gjøre noe med når hun vil gjenåpne arbeidslivet for de mange som er falt utenfor.

les mer