RITA NILSEN: Veien fram går først tilbake – håndbok for deg som sliter med alkohol, rusmidler og annen avhengighet

Denne banebrytende håndboken kobler rusmisbruk og annen avhengighet med psykisk helse. Den gir også mange verdifulle råd til pårørende som etter langvarig belastning mister evnen til å hjelpe. Boken er basert på Rita Nilsens mangeårige arbeid med rusmisbrukere, og brukes som kompendium på de effektive ANTA-kursene som hun nå holder i regi av IOGT.