Klatring – håndbok i fjellsport

Norges første fullstendige håndbok i alle former for klatring – med både bevegelses- og sikringsteknikker – og en mengde andre gode råd.

Jon Gangdals håndbøker i fjellklatring er kommet ut i fem forskjellige utgaver fra 1987 til 2008, de fire siste er med beskrivelser av noen av de mest populære klatreområdene i Norge.