Geir Lippestad: Et større vi – til forsvar for livet

Om hans funksjonshemmete datter som døde 17 år gammel og om behovet for å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets verdier.