Geir Lippestad: Det vi kan stå for

Om rollen som forsvarer for AB Breivik og våre verdier.