Five Treasures of Great Snow, Buddha Publishing

Five Treasures of Great Snow, Buddha Publishing, Nepal 2012. Om bestigningen av verdens tredje høyeste fjell Kangchenjunga, og om Himalaya-klatringens ukjente historie.