Everest den tunge veien

Om den andre norske ekspedisjon til verdens høyeste fjell.
(Skrevet sammen med Arne O. Holm)