En undersøkelse viser…

Om bruk og misbruk av meningsmålinger.
(sammen med Harald Hanssen-Bauer)