Angelica – en varslet tragedie

Nyheten om at en 13 år gammel jente døde på en hytte i Valdres på nyttårsaften 2015 rystet hele Norge. Moren ble siktet for grov omsorgssvikt. Snart ble det hevdet at mobbing og spiseforstyrrelser kunne være årsaken til tragedien. Men hva var det egentlig som skjedde? Hvordan kunne den høyt elskede Angelica bli så syk at hun døde så å si rett for øynene på nærmeste familie, venner, naboer, skoleansatte, helsevesen og barnevern?
Jon Gangdal borer dypt i denne boken, slik han tidligere har gjort i bøker om barn som har lidd en tragisk skjebne. Gjennom dagboknotater, dokumenter og samtaler møter vi et barn som alle hadde omsorg for, men som de færreste forsto hvordan egentlig hadde det. Hver og en satt bare med noen brikker av et puslespill – uten å legge dem sammen.
Angelica – en varslet tragedie viser at fint formulerte formålsparagrafer og stor vilje til omsorg og ansvar for barn, dessverre ikke er nok alene. Det må også kunnskap til, og mer sømløs samhandling mellom alle som jobber med barn. Men det viktigste er å lytte til barnets egen stemme – uansett hvor svak den måtte være, eller kanskje nettopp da.

Fra anmeldelser av boken:
«Jon Gangdal trår rett inn i et etisk minefelt, men får godt frem den destruktive kjeden av begivenheter som førte til et barns død. (…) Gangdal har nok en kontrakt med moren, men også en kontrakt med sin egen profesjonalitet. Derfor løser han den krevende oppgaven bra.» (Morgenbladet)

«Få norske journalister har bedre forutsetninger for denne jobben enn Jon Gangdal. Han har skrevet om Vågå-saken og vant anerkjennelse for sin fremragende bok om Christoffer-saken. Boka om Angelica-saken er preget av hans sterke sider som forfatter: Vilje til å sette seg inn i vonde hendelser, evne til å sette saken inn i en faglig kontekst og mot til å ta stilling.» (Dagbladet)

«Mobbing har lenge vært et stort tema i norsk skoledebatt, og Gangdal skriver godt om de mange subtile formene for mobbing, med mange referanser til anbefalingene i rapporten fra det såkalte Djupedal-utvalget. Et hovedpunkt der er at all håndtering av mobbeproblematikk må ta utgangspunkt i hvordan offeret opplever sin egen situasjon. (Aftenposten)
«Boka Angelica – en varslet tragedie av Jon Gangdal tegner et sterkt, men samtidig lavmælt og usentimentalt bilde av trettenåringen som døde under tragiske omstendigheter på nyttårsaften.» (Professor Solveig Østrem, Høgskolen Lillehammer)