Aage Samuelsen – lldvitnet, mennesket, gjøgleren.

Om Norges mest berømte og kontroversielle predikant. (Skrevet sammen med Tor Edvin Dahl)