SEMINARER

Jon Gangdal kan holde seminarer for to eller 200 deltagere.

Seminarene skreddersys oppdragsgiverens situasjon og behov. Jon bruker ofte deler av foredragene som innledninger til å gå dypere inn i enkelte temaer.  Åpne spørsmål til deltagerne inviterer dem til å selv finne svar og løsninger, enten gjennom diskusjoner i grupper og plenum. Seminarene kan vare 2-3 timer eller flere dager, avhengig av hvor dypt en ønsker å gå.

Se temaer nedenfor som egner seg til seminarform:

Ledelse og samhandling

 • Hvordan sette tydelige, felles mål?
 • Hvordan få et felles bilde av utfordringene ved å nå målene?
 • Hvordan finne de beste løsningene?
 • Hvordan plassere og forvalte ansvaret for gjennomføringen?
 • Hvordan øke samhandlingen internt og eksternt?
 • Hvordan skape en kultur for å fange opp avvik?
 • Hvordan få innholdet i seminaret til å leve videre i hverdagen?

Omdømmebygging og mediekontakt

 • Hva betyr omdømme internt og eksternt?
 • Hvordan skapes omdømme internt og eksternt?
 • Hvordan kan en påvirke og styre virksomhetens omdømme?
 • Hvordan bruke forskjellige medier i dette arbeidet?

Beredskapsplanlegging og krisehåndtering

 • Hvordan skape et felles, realistisk trusselbilde?
 • Hvordan etablere en effektiv kriseorganisasjon?
 • Hvordan oppnå tilstrekkelig handlekraft i kritiske situasjoner?
 • Hva gjør og sier du før, under og etter en krise?
Share This