RÅDGIVNING

Analyser og løsninger

Som rådgiver har Jon et overordnet mål om å gjøre seg selv overflødig. Oppdragsgiveren skal ha eierskap til både analyser og løsninger helt fra starten. Arbeidsformen tilpasses oppdragets karakter, enten det dreier seg om løpende rådgivning eller enkeltstående prosjekter.

Her er typiske områder der Jon Gangdal har jobbet mye som rådgiver:

Strategiarbeid

Når en særlig ønsker å forplikte prosesser og aktører til konkrete mål og handlinger.

Ledelse

Når en leder ønsker en erfaren og uavhengig diskusjonspartner.

Service og samhandling

Når en ønsker å øke bevisstheten om egen og andres atferd overfor kunder og kolleger.

Mediekontakt

For dem som ønsker en medspiller i løpende mediekontakt.

Krisehåndtering

Å ha en som har vært ute en vinternatt før, å rådføre seg med når det oppstår en kritisk situasjon som kan utvikle seg til en krise.

Share This