KURS OG TRENING

Antall deltakere: 1 – 20

Jons seminarer kan også holdes som rene kurs med færre deltakere. Da får den enkelte mer tid til egen aktivitet og læring. På kursene legges det mer vekt på metodikk, verktøy og teknikker som deltageren selv kan bruke i det daglige arbeidet. Vanskelighetsgraden tilpasses alltid deltakernes nivå. Kursene kan holdes over en halv dag til flere dager, eller gå over flere halve eller hele dager med hjemmelekse imellom.

Nedenfor finner du typiske emner som egner seg for kurs:

Ledelse og samhandling

 • Hvordan kartlegge og utvikle egen og andres atferd i forhold til beste praksis og andre suksesskriterier?
 • Trening på vanskelige situasjoner

Omdømmebygging og mediekontakt

 • Hvordan måle og utvikle omdømme planmessig?
 • Hvordan lage en enkel kommunikasjonsstrategi?
 • Hvordan håndtere mediene i praksis?
 • Medietrening med intervjuer med konstruktive tilbakemeldinger

Beredskapsplanlegging og krisehåndtering

 • Hvordan utvikle en enkel og operativ beredskapsplan?
 • Hvordan gjennomføre enkle og effektive beredskapsøvelser?
 • Trening gjennom en tabletop øvelse

Presentasjonsteknikk

 • Hvordan utvikle og holde gode og fengende presentasjoner og foredrag?
 • Trening med konstruktive tilbakemeldinger
Share This