FOREDRAG

Et fantastisk foredrag. Elegant kobling mellom eventyr og faktisk virkelighet som traff godt.

Foredragene tar utgangspunkt i Jons erfaringer fra flere arenaer der felles forståelse av oppgaver og ansvar har vært helt avgjørende for å lykkes. Gjennom grundige forberedelser, bilder og film trekker han paralleller til hverdagen til de som hører på. Slik blir klatringen opp bratte fjellvegger, over svimlende stup, til høye topper og gjennom dype daler like mye et speilbilde på tilhørernes egen virkelighet.
Nedenfor finner du eksempler på foredrag:

Toppen er et sted på veien

Omstillinger og andre nødvendige endringer kan oppleves som trusler – eller som muligheter til å bli enda bedre. Kunsten er å sette de nye målene før toppen er nådd, mens du ennå har handlefrihet til å la alle på laget få eierskap til hva som er må gjøres for å nå dem. Slik blir toppen et sted på veien framover – enten terrenget går opp eller ned.

Til topps i Himalaya

Det går an å heve ambisjonsnivået og lysten til å prestere mer. Om hvordan en setter tydelige, felles mål og får alle til å tro at det er mulig å nå dem.

Det menneskelige samspill

Erfaringer fra lagarbeid og ledelse under ekstreme forhold. Om hvordan en kan utvikle robuste lag av individualister og få til enda bedre samhandling, både internt og eksternt.

Jeg hører hva du sier - jeg ser hva du gjør!

Den neste reisen bør mange bedrifter gjøre internt… Om hva en kan gjøre for å styrke omdømme og merkevare, både innad og utad.

Det hender ikke oss...

Om beredskapsplanlegging og krisehåndtering, Hva gjør og sier du før krisen rammer, når det smeller og etter at stormen har lagt seg.

Jeg tenker nok du skjønner det sjøl...

Om manglende forestillingsevne og dårlig samhandling førte til at 8 år gamle Christoffer kunne bli mishandlet til døde – uten at noengjorde noe. (Dette foredraget er skreddersydd for ledere og ansatte i helse-, sosial- og utdanningssektoren)

Dans meg gjennom tre kvarter

Om kunsten å holde gode foredrag og presentasjoner. Hvordan omgjøre kunnskap til budskap tilpasset målgruppene du skal nå, og framføre budskapene på en levende og engasjerende måte – med eller uten powerpoint.

Møt media

Om å tilpasse seg dagens mangslungne medievirkelighet. Hvordan få riktig oppmerksomhet og unngå dårlig medieomtale.

Foredraget kan også kombineres med medietrening av forskjellig vanskelighetsgrad.

Share This