FOREDRAG

Jons foredrag tar utgangspunkt i hans erfaringer fra arenaer der felles forståelse av oppgaver, samhandling og ansvar har vært helt avgjørende for å lykkes.

Les mer om foredrag

SEMINARER

Seminarene skreddersys oppdragsgiverens situasjon og behov. Jon bruker ofte deler av foredragene som innledninger til å gå dypere inn i enkelte temaer.

Les mer om seminarer

KURS OG TRENING

Jons seminarer kan også holdes som rene kurs med færre deltakere. Da får den enkelte mer tid til egen aktivitet og læring.

Les mer om kurs og trening

RÅDGIVNING

Som rådgiver er det et overordnet mål å gjøre seg selv overflødig. Oppdragsgiveren skal ha eierskap til både analyser og løsninger helt fra starten.

Les mer om rådgivning
Share This