Toppen er et sted på veien

Omstillinger og andre nødvendige endringer kan oppleves som trusler – eller som muligheter til å bli enda bedre. Kunsten er å sette de nye målene før toppen er nådd, mens du ennå har handlefrihet til å la alle på laget få eierskap til hva som er må gjøres for å nå dem. Slik blir toppen et sted på veien framover – enten terrenget går opp eller ned.

Share This